Thống kê nhận lớp

Bảng thông kê trạng thái đăng ký nhận lớp
Lọc:
MS
Ảnh
họ tên Quận/Huyện/Thời gian Maps Lương/Buổi
Hình thức/Phí
Trạng thái
view
Ngô Minh Hoàng (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
malop_3089 Ngô Minh Hoàng (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 8 , Môn học: Hóa,
Số 6 ngõ 67 khuất duy tiến , Thanh Xuân, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Không đạt Xem
malop_3111 Nguyễn Hữu Bàng(kín lịch)
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 8 , Môn học: Hóa,
Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
35%=210,000  Đã nhận lớp Xem
Lê Thị Trang (1996 - ĐH Giáo dục Quốc gia)
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
Lê Thị Na (2000 - ĐH Ngoại Thương) nghỉ hẳn ko đi dậy nữa
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
malop_3086 Nguyễn Đôn Minh Anh(2000 Đại Học QGHN
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 4 , Môn học: Văn, Toán,
KĐT Việt Hưng-Long Biên, Long Biên, Hà Nội
480,000 đ
1 buổi/tuần
25%=120,000  Đã nhận lớp Xem
Trịnh Hoài Linh 2000 KTQD
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
Nguyễn Thị Yến 2 (1991 - ĐH Sư phạm - Ngữ Văn - GSG)
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
malop_3089 Chu Thị Nhung (1997 - ĐH Sư phạm - GSG)
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 8 , Môn học: Hóa,
Số 6 ngõ 67 khuất duy tiến , Thanh Xuân, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Không đạt Xem
Nguyễn Văn Dũng (1997 - ĐH Điện lực - GSG)
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Guitar, Múa, Ngoại ngữ khác, Năng khiếu khác,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
malop_2916 Lê Văn Đức dậy ngọc hồi thanh trì 1999 HVNN
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 3 , Môn học: Văn, Toán,
La Khê Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội
960,000 đ
2 buổi/tuần
40%=384,000  Không đạt Xem
malop_2932 Lê Văn Đức dậy ngọc hồi thanh trì 1999 HVNN
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 3 , Môn học: Tiếng Anh,
La Khê, Hà Đông, Hà Nội
680,000 đ
1 buổi/tuần
40%=272,000  Không đạt Xem