Thống kê nhận lớp

Bảng thông kê trạng thái đăng ký nhận lớp
Lọc:
MS
Ảnh
họ tên Quận/Huyện/Thời gian Maps Lương/Buổi
Hình thức/Phí
Trạng thái
view
malop_2880 Đào Thị Cẩm Nhung
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 6 , Môn học: Văn, Toán,
Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
2,000,000 đ
2 buổi/tuần
35%=700,000  Không đạt Xem
malop_2891 Đào Thị Cẩm Nhung
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 2 , Môn học: Văn, Toán,
Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
2,000,000 đ
2 buổi/tuần
40%=800,000  Không đạt Xem
malop_2903 Đào Thị Cẩm Nhung
Hiện là: Giáo viên có kinh nghiệm
Lớp 6 , Môn học: Toán,
Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
2,000,000 đ
2 buổi/tuần
40%=800,000  Không đạt Xem
Đào Thị Cẩm Nhung
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Luyện chữ, Guitar, Múa,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem
malop_2930 ky thuat
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 5 , Môn học: Tin,
Giải Phóng, Hoàng Mai,
2,400,000 đ
4 buổi/tuần
40%=960,000  Không đạt Xem
malop_2930 Dương Thị Tuyết
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 5 , Môn học: Tin,
Giải Phóng, Hoàng Mai,
2,400,000 đ
4 buổi/tuần
40%=960,000  Không đạt Xem
malop_2889 Lương Hoàng Tú Anh
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 4 , Môn học: Tiếng Anh,
Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Không đạt Xem
malop_2904 Lương Hoàng Tú Anh
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 7 , Môn học: Tiếng Anh,
24T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
1,200,000 đ
2 buổi/tuần
40%=480,000  Không đạt Xem
malop_2877 Lương Hoàng Tú Anh
Hiện là:
Lớp 6 , Môn học: Tiếng Anh,
Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
960,000 đ
2 buổi/tuần
40%=384,000  Không đạt Xem
malop_2901 Lương Mỹ Hạnh
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 4 , Môn học: Tiếng Anh,
212B G7 khu thanh xuân nam , Thanh Xuân, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Không đạt Xem
malop_2906 Lương Mỹ Hạnh
Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm
Lớp 8 , Môn học: Tiếng Anh,
VinHome Long Biên, Long Biên, Hà Nội
1,600,000 đ
2 buổi/tuần
40%=640,000  Không đạt Xem
Lương Mỹ Hạnh
Hiện là:
, Môn học: Địa, Tiếng Đức, Khoa Học, Tiếng Hàn, Luyện chữ, Guitar, Múa,
, ,
Liên hệ
buổi/tuần
%=0  Không đạt Xem