Thống kê nhận lớp

Bảng thông kê trạng thái đăng ký nhận lớp
Lọc:
MS
Ảnh
họ tên Quận/Huyện/Thời gian Maps Lương/Buổi
Hình thức/Phí
Trạng thái
view
malop_3787
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 11 , Môn học: Lý,
Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Chờ duyệt Xem
malop_3787 Nguyễn Anh Tuấn (2000 - ĐH Quốc gia)
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 11 , Môn học: Lý,
Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
600,000 đ
1 buổi/tuần
40%=240,000  Chờ duyệt Xem
malop_3749
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 10 , Môn học: Tiếng Pháp,
Ngõ 26 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
2,400,000 đ
2 buổi/tuần
35%=840,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem
malop_3749
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 10 , Môn học: Tiếng Pháp,
Ngõ 26 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
2,400,000 đ
2 buổi/tuần
35%=840,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem
malop_3749
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 10 , Môn học: Tiếng Pháp,
Ngõ 26 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
2,400,000 đ
2 buổi/tuần
35%=840,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem
malop_3749
Hiện là: Giáo Viên
Lớp 10 , Môn học: Tiếng Pháp,
Ngõ 26 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
2,400,000 đ
2 buổi/tuần
35%=840,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem
malop_3742
Hiện là: Sinh Viên
Lớp 9 , Môn học: Hóa, Lý, Toán,
Hàm Nghi, gần bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
1,800,000 đ
3 buổi/tuần
40%=720,000  Chờ duyệt Xem