Kết quả tìm kiếm

Tên gia sư: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2001 - ĐH Y) Học Y Hải Phòng

Năm sinh:

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Chuyên ngành: Kĩ thuật xét nghiệm

Năm TN: 20/02/203y

Nhận dạy: Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Luyện chữ, Sinh, Hóa, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có 2 năm đi dạy gia sư tại nhà

Khu vực có thể dạy:

khu vực đ bách kinh xây, quanh đại học Y Hà Nội

Tên gia sư: Nguyễn Diệu Linh (1998 - HV Ngân hàng)

Năm sinh: 10/03/1998

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Học viện Ngân Hàng

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Năm TN: 20/02/20yy

Nhận dạy: Ôn đại học, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Tiếng Anh,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 0 VNĐ/buổi

Thông tin khác: có 2 năm kinh nghiệm dạy gia sư cho học sinh lớp 7, 9 và lớp 12. Có...

Khu vực có thể dạy:

khu vực quận Hai Bà Trưng và khu vực lân cận 3km

Tên gia sư: Phạm Nguyễn Phương Thảo (2001 - ĐH Bách khoa)

Năm sinh: 08/07/2001

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại học Bách Khoa

Chuyên ngành: Lập Trình

Năm TN: 20/02/203y

Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 6, Lớp 3,

Các môn: Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: có 1 năm kinh nghiệm dạy lớp tiểu học và THCS, nhiệt tình

Khu vực có thể dạy:

Quận Hai Bà Trưng

Tên gia sư: Nguyễn Thị Khánh Hằng (1999 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Năm sinh: 21/01/1999

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân

Chuyên ngành: kế toán

Năm TN: 20/02/20yy

Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4,

Các môn: Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: có 2.5 năm kinh nghiệm dạy hs cấp 1, cấp 2

Khu vực có thể dạy:

Hai Bà Trưng

Tên gia sư: Vương Vỉa Khiêm (2000 - ĐH Dược)

Năm sinh: 26/01/2000

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: ĐH Dược HN

Chuyên ngành: Dược học

Năm TN: 20/02/203y

Nhận dạy: Lớp 11, Lớp 10, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 0 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm dạy học, nhiệt tình, thoải mái

Khu vực có thể dạy:

Quận Hai Bà Trưng, Long Biên,...

Tên gia sư: Vũ Thành Lập (2000 - ĐH Dược) chuyên dạy 12

Năm sinh: 31/08/2000

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: Đại học Dược Hà Nội

Chuyên ngành: Dược học

Năm TN: 20/02/203y

Nhận dạy: Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Ôn đại học,

Các môn: Hóa, Lý, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 0 VNĐ/buổi

Thông tin khác: 1 năm dạy kèm, nhiệt tình

Khu vực có thể dạy:

Quanh khu vực Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

Tên gia sư: Tướng Văn Lập (2000 - ĐH Bách Khoa)

Năm sinh: 17/01/2000

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Kỹ thuật Thực phẩm

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 11, Lớp 10, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Sinh, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm đứng lớp Toán 6, 7

Khu vực có thể dạy:

Trong Quận Hai Bà Trưng hoặc cách bán kính 1km

Tên gia sư: Nguyễn Thị Thu Uyên 1998 KTQD kín lịch

Năm sinh: 09/07/1998

Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm

Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên ngành: QTKD Quốc tế

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Hóa, Lý, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Gia sư có kinh nghiệm 3 năm, dạy môn Văn 6 7, Toán Lý Hoá 6...

Khu vực có thể dạy:

Hai Bà Trưng, Bách Kinh Xây

Tên gia sư: Nguyễn Thanh Hà (2000 - ĐH Hà Nội - Ngôn ngữ Đức - B1 và Anh)

Năm sinh: 16/01/2000

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại học Hà Nội

Chuyên ngành: Khoa ngôn ngữ Đức và khoa ngôn ngữ Anh

Năm TN:

Nhận dạy: Ôn đại học, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Tiếng Đức, Tiếng Anh,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có 1 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh của Bộ giáo dục và 8 tháng...

Khu vực có thể dạy:

Quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai, quận Hoàn Kiếm

Hiện đang mở lớp tiếng anh dậy tại nhà lớp 6 đến 11 là 70k/1,5 tiếng lớp 12 là 85k/1,5 tiếng

Tên gia sư: Phạm Thị Huyền (1995 - HV Ngoại giao - IELTS 8.0) du học

Năm sinh: 19/07/1995

Hiện là: Giáo viên có kinh nghiệm

Trường: Học Viện Ngoại Giao

Chuyên ngành: Truyền thông quốc tế

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp ngoại ngữ,

Các môn: Tiếng Anh,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Tôi có 6 năm kinh nghiệm dạy kèm 1-1 và dạy nhóm nhỏ cho độ...

Khu vực có thể dạy:

Ưu tiên Quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa

Tên gia sư: Đỗ Thị Tuyên 2000 Kinh tế quốc dân bận ko nhận lớp

Năm sinh: 15/01/2000

Hiện là: Sinh viên nữ

Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Hóa, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có kinh nghiệm dạy lớp 6

Khu vực có thể dạy:

Quận Hai Bà Trưng

Tên gia sư: Nguyễn Thị Quỳnh (1999 ĐH Kinh tế quốc dân)

Năm sinh: 13/06/1999

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân

Chuyên ngành: Thương mại quốc tế

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Tiếng Anh, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có kinh nghiệm dạy kèm Toán, Tiếng Anh

Khu vực có thể dạy:

Lương thế vinh nguyễn trãi thanh xuân

Tên gia sư: Nguyễn Trọng Huy 1999 Đại học xây dựng

Năm sinh: 19/01/1999

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Năm TN:

Nhận dạy: Ôn đại học, Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8,

Các môn: Hóa, Lý,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: 2 năm đi gia sư và trợ giảng

Khu vực có thể dạy:

Quanh khu vực Bách-Kinh-Xây

Tên gia sư: Ngô Minh Hoàng (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Năm sinh: 10/11/2000

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc dân

Chuyên ngành: Kiểm Toán

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8,

Các môn: Hóa, Lý,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 120,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

Khu vực có thể dạy:

Hai Bà Trưng, Đống Đa

Tên gia sư: Nguyễn Thị San (2000 CĐ Bách khoa)

Năm sinh: 22/03/2000

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Cao đẳng và Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Năm TN: 20/02/203y

Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Tiếng Anh, Văn, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 100,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Đang dạy hai bạn lớp 2,3 được 5 tháng

Khu vực có thể dạy:

Quanh khu vực trường Đại học Bách Khoa, Xây Dựng, Kinh tế Quốc dân

Tên gia sư: Nguyễn Ngọc Anh

Năm sinh: 26/02/1985

Hiện là: Thạc Sỹ

Trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia

Chuyên ngành: Piano

Năm TN:

Nhận dạy: Hệ đại học, Lớp năng khiếu,

Các môn: Năng Khiếu,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 1,000,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Là giảng viên chuyên ngành Piano tại khoa Piano - Đại học Sư phạm...

Khu vực có thể dạy:

Timecity (học viên đến nhà) hoặc khu vực khác (thỏa thuận)

Tên gia sư: Mẫn Thị Thu Trang 1997 SP toán tin về quê

Năm sinh: 22/03/1997

Hiện là: Giáo viên nữ

Trường: Đại học sư phạm 1 Hà Nội

Chuyên ngành: Sư phạm Toán tin

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 200,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Đang dạy cấp 1 tây hồ

Khu vực có thể dạy:

The inner city is convenient for bus

Tên gia sư: Nguyễn Hữu Thắng 1994 đại học bách khoa hn

Năm sinh: 04/08/1994

Hiện là: Kỹ Sư

Trường: Đại học bách khoa hà nội

Chuyên ngành: Cơ khí

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Lý, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác:

Khu vực có thể dạy:

Quận Hai Bà Trưng, Đống Đa

Tên gia sư: Phùng Kim Cúc (1999 - ĐH Hà Nội)

Năm sinh: 18/04/1999

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại học Hà Nội

Chuyên ngành: Truyền thông Doanh Nghiệp

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp khác, Lớp ngoại ngữ, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6,

Các môn: Tiếng Trung, Tiếng Anh, Địa, Văn, Hóa, Lý, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Có kinh nghiệm dạy toán lớp 9, kèm tất cả các môn cho lớp...

Khu vực có thể dạy:

KĐT Kim Văn - Kim Lũ, KĐT Xa La, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông

Tên gia sư: Phạm Thị Như Quỳnh 1999 Kinh tế quốc dân tạm nghỉ

Năm sinh: 27/06/1999

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Trường: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Quản trị du lịch

Năm TN:

Nhận dạy: Lớp 12, Lớp 11, Lớp 10, Lớp 9, Lớp 8, Lớp 7, Lớp 6, Lớp 5, Lớp 4, Lớp 3, Lớp 2, Lớp 1,

Các môn: Tiếng Anh, Toán,

Khu vực: Hai Bà Trưng, Hà Nội

Yêu cầu lương tối thiểu: 150,000 VNĐ/buổi

Thông tin khác: Đã có 2 năm kinh nghiệm gia sư các môn: Toán, tiếng Anh

Khu vực có thể dạy:

Bán kính 4km quanh Chợ Đồng Tâm