Lơp đang cần gia sư

Việc làm Văn 6 Nghĩa Tân Cầu Giấy

Mã Lớp: malop_3732

Lớp dạy: Lớp 6

Môn dạy: Văn,

Địa chỉ: Nghĩa Tân Văn 6 Nghĩa Tân Cầu Giấy

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu sv khoa văn có kinh nghiệm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Trần Thị Hồng Thắm (1998 ĐH Sư phạm HN) - vô trách nhiệm

Trần Thị Hồng Thắm (1998 ĐH Sư phạm HN) - vô trách nhiệm

Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm

malop_3732

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp
2 Phạm Như Quỳnh (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Phạm Như Quỳnh (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3732

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Không đạt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.