Lơp đang cần gia sư

Việc làm Toán 9 NM Nước Yên Phụ

Mã Lớp: malop_3636

Lớp dạy: Lớp 9

Môn dạy: Toán,

Địa chỉ: Yên Phụ Toán 9 NM Nước Yên Phụ

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu SV có kinh nghiệm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Phương Thảo (2001 - HV Tài chính)

Nguyễn Phương Thảo (2001 - HV Tài chính)

Hiện là: Sinh viên nữ

malop_3636

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.