Lơp đang cần gia sư

Việc làm Toán 8 Phố 8/3

Mã Lớp: malop_3734

Lớp dạy: Lớp 8

Môn dạy: Toán,

Địa chỉ: Phố 8/3 Toán 8 Phố 8/3

Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng

Số buổi: 3 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu càu sv có kinh nghiệm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Lã Thị Quỳnh Hương 1997 ĐHYHN

Lã Thị Quỳnh Hương 1997 ĐHYHN

Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm

malop_3734

Chuyển khoản

1%= 18,000₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.