Lơp đang cần gia sư

Việc làm Toán 7 p203 nhà A14A2 Nam Trung Yên , Cầu Giấy

Mã Lớp: malop_3537

Lớp dạy: Lớp 7

Môn dạy: Toán,

Địa chỉ: p203 nhà A14A2 Nam Trung Yên , Cầu Giấy Toán 7 p203 nhà A14A2 Nam Trung Yên , Cầu Giấy

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh viên nữ

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Trọng Khải

Nguyễn Trọng Khải

Hiện là: Giáo viên có kinh nghiệm

malop_3537

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.