Lơp đang cần gia sư

Việc làm Toán 11 - Linh Đàm, Hoàng Mai

Mã Lớp: malop_3748

Lớp dạy: Lớp 11

Môn dạy: Toán,

Địa chỉ: Linh Đàm Toán 11 - Linh Đàm, Hoàng Mai

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian: Thứ 3, thứ 6

Yêu cầu chung: Sinh viên nữ

Yêu cầu chi tiết:

Học sinh nữ học kém, nghịch Y/c: Sinh viên nữ có kiễn nhẫn với học sinh

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Hằng Lê (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Nguyễn Hằng Lê (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3748

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp
2 Trịnh Thanh Lan (2001 - ĐH Công đoàn)

Trịnh Thanh Lan (2001 - ĐH Công đoàn)

Hiện là: Sinh viên nữ

malop_3748

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Không đạt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.