Lơp đang cần gia sư

Việc làm Tiếng nhật, gần metro Hà Đông,

Mã Lớp: malop_3571

Lớp dạy: Lớp 6

Môn dạy: Tiếng Nhật,

Địa chỉ: metro hà đông Tiếng nhật, gần metro Hà Đông,

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian: buổi tối

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

sv có kinh nghiệm 

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Đinh Thị Thùy Linh

Đinh Thị Thùy Linh

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

malop_3571

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.