Lơp đang cần gia sư

Việc làm Tiếng Anh 8; ngõ 201 Nguyễn Khang

Mã Lớp: malop_3576

Lớp dạy: Lớp 7

Môn dạy: Tiếng Anh,

Địa chỉ: nguyễn khang cầu giấy Tiếng Anh 8; ngõ 201 Nguyễn Khang

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian: buổi tối

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

sv có kinh nghiệm 

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Phạm Như Quỳnh (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Phạm Như Quỳnh (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3576

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Chờ duyệt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.