Lơp đang cần gia sư

Việc làm Tiếng Anh 8 - Cầu diễn

Mã Lớp: malop_3511

Lớp dạy: Lớp 8

Môn dạy: Tiếng Anh,

Địa chỉ: Cầu Diễn Tiếng Anh 8 - Cầu diễn

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

Yêu cầu chi tiết:

Sv nữ chuyên Anh 

Liên hệ: 02473 088 858 - 0857 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Kiều Ngọc Diệp (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Nguyễn Kiều Ngọc Diệp (2001 - HV Báo chí tuyên truyền)

Hiện là: Sinh viên có kinh nghiệm

malop_3511

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Chờ duyệt
2 Dương Thị Như Nguyệt (1999 - ĐH Thương mại)

Dương Thị Như Nguyệt (1999 - ĐH Thương mại)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3511

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Chờ duyệt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.