Lơp đang cần gia sư

Việc làm Tiếng anh 7, Chùa Hà, Cầu Giấy

Mã Lớp: malop_3572

Lớp dạy: Lớp 7

Môn dạy: Tiếng Anh,

Địa chỉ: Chùa Hà, Cầu Giấy, Tiếng anh 7, Chùa Hà, Cầu Giấy

Mức lương: 480,000 đồng/tháng

Số buổi: 1 buổi /tuần

Thời gian: buổi tối

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

sv có kinh nghiệm 

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Thị Thu (1997 - ĐH Ngoại thương)

Nguyễn Thị Thu (1997 - ĐH Ngoại thương)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3572

Chuyển khoản

1%= 4,800₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.