Lơp đang cần gia sư

Việc làm tiếng anh 6 - bán đảo Linh Đàm

Mã Lớp: malop_3515

Lớp dạy: Lớp 6

Môn dạy: Tiếng Anh,

Địa chỉ: Bán đảo Linh Đàm tiếng anh 6 - bán đảo Linh Đàm

Mức lương: 960,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh viên nữ

Yêu cầu chi tiết:

HS học bình thường là con gái cần gia sư có kinh nghiệm học sư phạm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Phạm Lê Thanh Mai (1999 - Viện ĐH Mở)

Phạm Lê Thanh Mai (1999 - Viện ĐH Mở)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3515

Chuyển khoản

1%= 9,600₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.