Lơp đang cần gia sư

Việc làm Lý 11 Hoàng Hoa Thám Ba Đình

Mã Lớp: malop_3787

Lớp dạy: Lớp 11

Môn dạy: Lý,

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám Lý 11 Hoàng Hoa Thám Ba Đình

Mức lương: 600,000 đồng/tháng

Số buổi: 1 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu sv chuyên lý

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1

Hiện là:

malop_3787

Chuyển khoản

2%= 12,000₫

 Chờ duyệt
2 Nguyễn Anh Tuấn (2000 - ĐH Quốc gia)

Nguyễn Anh Tuấn (2000 - ĐH Quốc gia)

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

malop_3787

Chuyển khoản

1%= 6,000₫

 Chờ duyệt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.