Lơp đang cần gia sư

Việc làm Hóa 12 Giảng võ

Mã Lớp: malop_3638

Lớp dạy: Lớp 12

Môn dạy: Hóa,

Địa chỉ: Giảng võ Hóa 12 Giảng võ

Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Giáo Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu GV có kinh nghiệm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0857 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:Hiện tại chưa có Gia sư nào đăng ký nhận lớp này.


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.