Lơp đang cần gia sư

Việc làm Hóa 10 Thạch bàn

Mã Lớp: malop_3640

Lớp dạy: Lớp 10

Môn dạy: Hóa,

Địa chỉ: Thạch bàn Hóa 10 Thạch bàn

Mức lương: 960,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yeu cầu SV có KN

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Vương Vỉa Khiêm (2000 - ĐH Dược)

Vương Vỉa Khiêm (2000 - ĐH Dược)

Hiện là: Sinh Viên Nam Có Kinh Nghiệm

malop_3640

Chuyển khoản

1%= 9,600₫

 Đã nhận lớp


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.