Lơp đang cần gia sư

Việc làm Anh 6 Viện 103

Mã Lớp: malop_3634

Lớp dạy: Lớp 6

Môn dạy: Tiếng Anh,

Địa chỉ: Viện 103 Anh 6 Viện 103

Mức lương: 1,200,000 đồng/tháng

Số buổi: 2 buổi /tuần

Thời gian:

Yêu cầu chung: Sinh Viên

Yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu SV có kinh nghiệm

Liên hệ: 02473 088 858 - 0841 252 333

Đăng ký nhanh

Thời gian nhận lớp:


Danh sách gia sư đã đăng ký

STT Ảnh Họ tên Mã lớp Maps Hình thức/Lệ phí Trạng thái
1 Nguyễn Thị Minh Anh (2000 - ĐH Hà Nội)

Nguyễn Thị Minh Anh (2000 - ĐH Hà Nội)

Hiện là: Sinh viên nữ có kinh nghiệm

malop_3634

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Đã nhận lớp
2 Tô Minh Nguyệt (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Tô Minh Nguyệt (2000 - ĐH Kinh tế quốc dân)

Hiện là: Sinh viên nữ

malop_3634

Chuyển khoản

1%= 12,000₫

 Không đạt


Lưu ý: Trung tâm GIA SƯ MINH PHƯƠNG ưu tiên người đủ điều kiện, đóng lệ phí sớm. Trước khi chuyển khoản hoặc tới trung tâm hãy gọi số 02473 088 858 để kiểm tra trạng thái lớp chính xác.