Điều khoản sử dụng ứng dụng TOPTUT

Các điều khoản cơ bản khi sử dụng ứng dụng TOPTUT

Chào mừng bạn trở thành thành viên ứng dụng TOPTUT thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ giáo dục Minh Phương gọi tắt là Gia sư Minh Phương. Vì các điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi tuỳ vào từng thời điểm nên chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại để có thể cập nhật bất cứ thay đổi nào. Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của chúng tôi trước khi tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng. Quý khách chấp thuận và đồng ý bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này đồng nghĩa với việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.

 1. Cập nhật điều khoản của TOPTUT

–  Chúng tôi được phép sửa đổi nội dung “Điều khoản sử dụng” và cập nhật ngay tại website http://giasuminhphuong.com.

 – Việc tiếp tục sử dụng kênh dịch vụ khi chúng tôi sửa đổi “Điều khoản sử dụng” có nghĩa là khách hàng chấp nhận các sửa đổi đó.

2. Đăng ký sử dụng TOPTUT

Để sử dụng các tính năng của ứng dụng, quý khách vui lòng đăng ký tài khoản. Khi chưa có tài khoản đăng nhập, để sử dụng các dịch vụ tiện ích, quý khách chỉ cần cài ứng dụng và tạo một tài khoản theo hướng dẫn ngay trên màn hình ứng dụng. Tài khoản và mật khẩu khi đăng ký thành viên sẽ có giá trị để bạn có thể tham gia Trao đổiHỏi đáp trực tuyến cùng một số dịch vụ khác trên ứng dụng, các thông tin đăng ký sẽ được sử dụng các hoạt động thương mại của ứng dụng.  Quý khách cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của chúng tôi, đồng thời tất cả các thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Nếu gặp lỗi trong quá trình cập nhật thông tin hoặc nếu một phần( hay) toàn bộ thông tin của bạn không đúng sự thật hoặc chưa đầy đủ, chúng tôi từ chối bất kỳ hoặc toàn bộ hoạt động của bạn ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai đối với tất cả các quyền lợi thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ giáo dục Minh Phương cung cấp.

 

3. Quyền sử dụng nội dung của TOPTUT

Với nội dung mà bạn đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng, bạn chấp nhận tự động cấp cho Ứng dụng quyền sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, biên dịch, cung cấp nội dung của bạn để đảm bảo.

 -  Thể hiện đầy đủ chức năng của Ứng dụng.

 -   Xét thấy có lợi cho thành viên.

 -   Theo quy định của pháp luật, quyền sử dụng được đề cập ở trên có thể được cung cấp lại cho một bên thứ ba theo phân quyền của Gia sư Minh Phương hoặc theo quy định của pháp luật.

Khi bạn xoá nội dung đã đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng, quyền sử dụng trên sẽ hết hiệu lực sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên Ứng dụng có thể vẫn giữ bản sao nội dung trên máy chủ.

Đồng ý bảo đảm Gia sư Minh Phương không bị ảnh hưởng bởi bất kì khiếu nại hoặc truy vấn về quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào do phát sinh từ nội dung mà bạn đăng công khai hoặc gửi qua Ứng dụng mà dựa vào đó Gia sư Minh Phương sử dụng, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, biên dịch, cung cấp và cung cấp quyền sử dụng cho bên thứ ba. 

Các thông tin được chúng tôi cung cấp (Ví dụ như: Lớp học, thông tin giáo viên, thông tin học sinh…) đều thuộc quyền sở hữu của Gia sư Minh Phương, mọi giao dịch, tương tác của Quý Khách dựa trên các thông tin đó đều phải thông qua công ty chúng tôi. Mọi giao dịch, tương tác được thực hiện trực tiếp của Quý Khách không thông qua công ty chúng tôi được coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

4. Quy định về quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng TOPTUT

        Quyền sở hữu và sử dụng Ứng dụng này thuộc về Gia sư Minh Phương (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có). Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu bởi Gia sư Minh Phương (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Gia sư Minh Phương (và/hoặc chủ sở hữu khác của Ứng dụng, nếu có).

 

5. Phòng ngừa giao dịch trái phép TOPTUT

Quý khách có quyền sử dụng ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi:

-   Tiết lộ mã đăng ký cho ai đó.

-   Tiết lộ mật khẩu đăng nhập cho ai đó, quý khách chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao dịch có sử dụng mã đăng nhập mật khẩu đăng nhập.

-   Lưu giữ thông tin mật khẩu trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân để người khác lấy được.

-   Cho người khác mượn, sử dụng ứng dụng và vô tình để người khác lợi dụng lấy thông tin để sử dụng cho các mục đích khác.

Đối với các dịch vụ tiện ích:

-   Sử dụng ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

-   Sử dụng ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi chúng tôi trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

-   Có các hành vi làm giảm chất lượng dịch vụ cũng như phá hoại tính năng của ứng dụng.

 

6. Xử lý vi phạm TOPTUT

Trường hợp quý khách vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này, chúng tôi có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của quý khách và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin đăng ký, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của quý khách.

 

7. Quyền truy cập và thu thập thông tin TOPTUT

(a) Khi sử dụng Ứng dụng, quý khách thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của quý khách:

(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại.

(2) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ.

(3) Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của quý khách, vì vậy quý khách cam kết và thừa nhận rằng, khi quý khách đã cấp quyền cho chúng tôi, quý khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của quý khách:

-   Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính.

-   Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của quý khách, thông tin phiên bản Ứng dụng mà quý khách đang sử dụng cho điện thoại của mình.

-   Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.

 

8. Cam kết bảo mật thông tin TOPTUT

Chúng tôi sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của quý khách. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ quý khách và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

GIA SƯ MINH PHƯƠNG - BÀI NÀO KHÓ - CÓ TỚ LO

LIÊN HỆ TƯ VẤN GIÁO DỤC

Trụ sở chính: 47 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

Chi nhánh: ECO GREEN MEGA MALL - 286 Nguyễn Xiển - Tân Triều - Thanh Trì- Hà Nội. 

Điện thoại:   02473.088.858
Website:  http://www.giasuminhphuong.com/
Email: minhphuongedu.mpc@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/giasuminhphuong/
Zalo: 0857 252 333
Instagram: https://www.instagram.com/minhphuongedu/