Gia sư

Hướng dẫn đăng ký nhận lớp online
20/04/2019
Hướng dẫn đăng ký nhận lớp online
Hướng Dẫn Đổi Xu
08/05/2019
Phương Thức Thanh Toán
Hướng Dẫn Sử dụng TOPTUT
21/05/2019
Hướng dẫn sử dụng
Nội quy nhận lớp
20/04/2019
Nội quy nhận lớp - Gia sư nếu muốn nhận lớp vui lòng đọc kỷ nội qui nhận lớp của trung tâm trước khi nhận lớp để tránh mọi thắc mắc về sau.
Bảng giá gia sư
20/04/2019
Với học sinh lớp 1, hành trang vào 1 của cấp học này phụ huynh nên tìm giáo viên tiểu học dạy kèm cho con bởi đây là năm học đầu đời nên các con còn bỡ...
Hợp đồng làm gia sư
20/04/2019
  Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại (địa điểm) ………………………………..... chúng tôi gồm có: Bên A: (Bên thuê dịch vụ) Họ và...
Gia sư cần biết
03/05/2019
Hiện nay, để kiếm thêm thu nhập phục vụ cho việc chi tiêu của bản thân và phụ giúp gia đình,nhiều học sinh,sinh viên đã chọn công việc gia sư